fatih klima servisi

Fatih Klima Servisi

Fatih Klima Servisi Fatih Klima Servisi…Hayatımızda oldukça fazla yer edinen soğutma eşyaları bulunuyor. Bunlar genelde yaz aylarında bizi nem ve sıcaktan en iyi şekilde koruyan ve kollayan cihazlar oluyor. Özellikle pervane gibi portatif ürünler genel olarak en fazla kullanılan soğutma …

devrim sogutma klima servisi

Klima

Klima İnsanoğlu için ısınmak en önemli ihtiyaçlardan birisi. Isınmak için ateş icat edilmiş ve bu ateş hayatımızı en iyi şekilde değiştirmiştir. Bu şekilde ısınmak için gereken ihtiyacı çözdük. Ancak insanlar sıcaklık ararken soğuma da yapmak istemiştir. Bunun temel sebebi elbette …

Hizmet Sektöründe İnsan Faktörü

Hizmetin değerinin ve devamlılığının sağlanması için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan ilk ve en önemlisi insandır. Hizmet sektöründe yer alan insan, eğitim seviyeleri yüksek, diksiyonları düzgün, kalifiye olmalıdır. Hizmeti alan kişi veya kurumlara yeterli düzeyde bilgi birikimi olmayan insanlar hizmet …

Hizmet Sektöründe Yaşanan Sorunlar

Hizmetler, çağdaş sanayileşmiş toplumlarda en hızlı büyüyen ekonomik sektördür. Artan sayıda çalışan olması nedeniyle, sektördeki sıkıntı hızla artmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların yaşam standartlarında keskin bir düşüş olduğunu yapılan çalışmalar da göstermektedir. Bu çalışmalar, hizmet sektöründeki istihdamın çalışanların haklarının azaltıldığını gösteren …