Hizmet Sektöründe İnsan Faktörü

Hizmetin değerinin ve devamlılığının sağlanması için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan ilk ve en önemlisi insandır. Hizmet sektöründe yer alan insan, eğitim seviyeleri yüksek, diksiyonları düzgün, kalifiye olmalıdır. Hizmeti alan kişi veya kurumlara yeterli düzeyde bilgi birikimi olmayan insanlar hizmet …