Enerji Verimliliğini Artırma

61 / 100

Enerji Verimliliğini Artırma

Tanımsal olarak yapı alanlarında ülkenin milli varlığını koruma, şahıs ve kurumların yaşamını sürdürdüğü bu alanlarımızda yaşam standartlarının ve hizmetler kalitesinin olumlu sonuçlanmasını amaçlamaktadır. Bir diğer sahada ise endüstriyel ve sanayi iş alanlarındadır. Üretim kalitesi, üretim miktarı, birim hizmetler ve birim miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Ülkemizdeki Alanlara Ait Paylaşımı

Yapılarda, konut veya işyeri olan bu binalarda oluşturulan enerji verimliliği kayıplarını azaltacak kanun ve esaslar dâhilinde birçok yöntem geliştiriliyor. Unutulmaması gereken bir alan ise sanayi sektörlerindeki açıklardır. Çünkü bu sektörlerde enerji tüketimi büyük bir çoğunluğunu taşımakta ve göz ardı edilemeyecek düzeylere çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu enerji kaynaklarını devlet eliyle sağlandığı gerçeğini göz önüne alarak verimliliğin, arttırılmasıyla alakalı olarak kendi yerli üretim tesislerimizdeki hizmetlerdeki sayıyı arttırmalıdır. Artık dış ülkelere bağımlı hale gelmekten kurutması amaçlanmaktadır. Bu yönde oluşturulan milli üretim tesisleri ve hizmetler desteklenmektedir.

Peki, Bu Kaynaklar Nelerdir?

Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar tüm dünyada en önemli enerji kaynaklarındandır. Ve bu kaynaklar hızla tüketilmekte ve azalmaktadır.

Enerji verimliliği üretimini sağladığımız ve tüketimini yaptığımız aşamalarda ortaya çıkan gazlar küresel ısınma ve iklim değişiklerinin en önemli nedenleri olarak görülmektedir.

Fakat bunların yanı sıra enerji tüketiminde bu kaynaklar yerine güneş enerjisi ve rüzgâr gibi yenilenebilir doğal kaynakları kullanarak hem doğal dengeye verdiğimiz bu zararı olumlu yöne çevirebilir.

Zarar yerine yarar sağlayabilir, hem de ülke ekonomisine olan katkımızı arttırabiliriz. Bu yöndeki eğitimler ve teşvikler sürekli ve düzenli bir şekilde devlet eliyle özel kamu kurum ve kuruluşların ve sosyal toplum örgütlerinin oluşturduğu seminerler mümkün hale geliyor. Cazipleştirerek bu yönde hızlı bir süreç başlatılıyor.

Kişisel Ve Toplumsal Olarak Önemi

İhtiyaçlarımızın başında aydınlatma, ısınma ve soğuma, ulaşım günlük yaşantımızın her aşamasında enerji verimliliği gelmektedir.ihtiyaçlarımızı kısıtlamak ve ailemizin bütçesine olan katkımızın artmasıyla mümkündür. Bu kaynakların artık risk altında olduğunu iklim değişikliğini gözler önüne sermektedir. israftan kaçınmak ve bu enerji fazlalığının azaltılması hizmetlerimizi arttıracaktır.

SERVİS ÇAĞIR

Bir yanıt yazın